Lid worden?

Wil je je aanmelden als lid? Schrijf je dan snel in.

Inschrijven

Lidmaatschap

Aanmelden als lid van AV Rijssen

Aanmelden kan door het digitale inschrijfformulier in te vullen. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één (1) jaar en wordt zonder opzegging voor 1 december van het lopende jaar, stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan per kwartaal, minimaal op de helft van het voorgaande kwartaal opzeggen om alles te kunnen verwerken. (dus bijvoorbeeld: voor 15 november opzeggen om per 31 december uit te zijn geschreven)

Voor 2024 geldt de onderstaande contributie-verplichting in euro’s per jaar (de categorie-indeling voor de jeugd is te vinden op de pagina Jeugd):

Categorie AVR contr (kwartaal) basis KNAU afdracht (jaarlijks) Wedstrijd licentie (jaarlijks) Totaal 2024
Minipup 31,5 17,5 143,5
Pupillen 29,4 17,5 9,5 144,6
Junioren 39,9 18,5 16,9 195
Senioren (wedstrijd) 42 20 27 215
Trimleden 31 20 144
Ondersteunend lid 30

 

Nieuwe leden betalen € 15,= extra voor administratiekosten. Bij aanmelding tijdens een lopend jaar worden de verenigingskosten alleen voor de resterende periode in rekening gebracht (geldt niet voor de kosten van de Atletiekunie).

De contributies voor 2024 zullen per kwartaal via een incasso van jullie rekening worden afgeschreven.- KNAU (Atletiekunie) afdracht wordt eerste kwartaal geïnd

Op het bankafschrift zal de volgende informatie komen te staan:
– Incassant ID: NL34ZZZ400756230000
– Machtigingskenmerk: Uw lidnummer bij AV Rijssen.

Voor jeugdleden geldt dat het lidmaatschap automatisch een acceptatie van een wedstrijdlicentie inhoudt. Bij het inschrijfformulier vinkt u ‘wedstrijd’ aan. Senioren/masters die niet deel willen deelnemen aan officiële baan- en/of wegwedstrijden kunnen zich opgeven als trimmer (recreant). Voor deelname aan trimlopen als recreant is geen wedstrijdlicentie noodzakelijk.  Op de site van de atletiek unie kun je vinden wat een wedstrijdlicentie inhoud: https://www.atletiekunie.nl/voor-clubs/wedstrijdzaken/reglementen/wedstrijdlicentie.

Voor gezinnen geldt een korting van 10 euro vanaf het derde gezinslid. Deze korting wordt aan het eind van het jaar berekend en gerestitueerd.

Opzeggen als lid van AV Rijssen

Opzeggen dient men te doen per e-mail naar de ledenadministratie. Na verwerking krijgt men dan een bevestiging.