Lid worden?

Wil je je aanmelden als lid? Schrijf je dan snel in.

Inschrijven

Lidmaatschap

Aanmelden als lid van AV Rijssen

Aanmelden kan door het digitale inschrijfformulier in te vullen. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één (1) jaar en wordt zonder opzegging voor 1 december van het lopende jaar, stilzwijgend verlengd. Opzegging voor 1 juni is ook mogelijk. Het lidmaatschap wordt in dat geval per 1 juli beëindigd.

Contributie

Voor 2020 geldt de onderstaande contributie-verplichting in euro’s per jaar (de categorie-indeling voor de jeugd is te vinden op de pagina Jeugd):

Categorie Contributie incl. bijdrage Atletiek Unie
Minipup € 133,00
Pupillen € 133,00
Junioren € 179,00
Senioren € 199,00
Trimleden € 133,00
Ondersteunend lid € 30,00

Nieuwe leden betalen € 15,= extra voor administratiekosten. Bij aanmelding tijdens een lopend jaar worden de verenigingskosten alleen voor de resterende periode in rekening gebracht (geldt niet voor de kosten van de Atletiek Unie).Als leden opzeggen voor 1 juni 2020, betalen zij de helft van de verenigingscontributie plus de gehele Atletiek Unie contributie voor 2020 (afgerond op hele euro’s).
Men is dan nog tot 1 juli 2020 lid.

De contributies voor 2020 zullen rond de volgende datums via een incasso van jullie rekening worden afgeschreven.
Datum afdracht 1e deel contributie: 31 maart 2020
Datum afdracht 2e deel contributie: 31 mei 2020
Datum afdracht 3e deel contributie: 30 september 2020

Op het bankafschrift zal de volgende informatie komen te staan:
– Incassant ID: NL34ZZZ400756230000
– Machtigingskenmerk: Uw lidnummer bij AV Rijssen.

Voor jeugdleden en seniorenleden geldt dat het lidmaatschap automatisch een acceptatie van een wedstrijdlicentie inhoudt. Senioren/masters die niet deel willen deelnemen aan officiële baan- en/of wegwedstrijden én geen specifieke wedstrijdtraining volgen, kunnen zich opgeven als trimmer (recreant). Voor deelname aan trimlopen is een wedstrijdlicentie niet noodzakelijk.

De incasso is in het eerste, tweede en derde kwartaal van het jaar. De eerst incasso is ongeveer een 1/3 van de verenigingscontributie plus de bondsafdracht/licentie.
Voor gezinnen geldt een korting van 10 euro vanaf het derde gezinslid. Deze korting wordt aan het eind van het jaar berekend en gerestitueerd.

Opzeggen als lid van AV Rijssen

Opzeggen dient men bij voorkeur te doen per e-mail naar de ledenadministratie. Na verwerking krijgt men dan een bevestiging.