Lid worden?

Wil je je aanmelden als lid? Schrijf je dan snel in.

Inschrijven

Algemene Ledenvergadering

Datum/Tijd
16-03-2023
20:00 - 22:00


AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum             : 16 maart 2023
Aanvang         : 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Plaats              : De vergadering wordt gehouden in de kantine van AV Rijssen, Arend Baanstraat 107,  7641 DT Rijssen

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en mededelingen bestuur
 3. Jaarverslag van het bestuur
 4. Ingekomen stukken
 5. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 17 maart 2022
 6. Samenstelling en rolinvulling bestuur.
 7. Verslag van de penningmeester
  • Begroting 2023
  • Contributie indexering
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming kascommissieleden
 10. Meerjarenplan (Jaarplan)
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting

E-mail 6-3-23

Beste leden,

Donderdag 16 maart om 20:00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering plaats. De uitnodiging hiervoor is in januari met jullie gedeeld. In deze mail nog enkele concrete  aanvullingen op de bestaande agendapunten die tijdens de ALV besproken zullen worden:

 • Presentatie van het bestuur over wat we tot nu toe gedaan hebben, waar de volgende 2 punten apart ‘ behandeld’ worden:

– presentatie over de hardlooproute

– verbouw /nieuwbouw

 • Afscheid Andre Lankamp als penningmeester, voorstellen Jan Schapink als nieuwe penningmeester
 • Voorstellen Jan Haas als tijdelijk bestuurslid i.v.m. het regelen van formaliteiten.
 • Begroting: wil je de begroting van tevoren zien, dan kan je mailen naar andrelankamp7@gmail.com.

We zien jullie graag op de ALV!

Mededeling: zoals op de website al te lezen was, het elektronisch slot van het toegangshek werkt weer.

M.v.g. namens het bestuur van AV Rijssen, Rachel Sanderman